+31(0)164-680467 info@allflex-plastics.com

Renovatie & Onderhoud

Onderhoud van Uw haven. Naast onze duurzame ALLflex havensystemen, de uitgebreide garantie en het extreem duurzame product, kan ALLflex voor u ook het onderhoud aan de koppelingen, bevestigingen en bestaande niet ALLflex systemen verzorgen. De ALLflex aanlegvoorziening zelf heeft geen onderhoud nodig. De FLEXscan (onderhoudsplan) houdt in dat één, twee of meerdere malen per jaar wordt gecontroleerd op slijtage van onderdelen, bevestigingspunten met de wal en de palen, en de algehele functionaliteit van de faciliteit. Hierop volgend wordt de FLEXscan ingevuld en besproken met de opdrachtgever. De aandachtspunten worden duidelijk aangegeven, garantie onderdelen worden doorgesproken en slijtage onderdelen samen met bevestigingspunten welke onderhoud behoeven, worden gerepareerd. Ook voor onderhoud aan niet ALLflex systemen!

Hiernaast voeren wij voor diverse opdrachtgevers in diverse sectoren  inspecties uit en geven wij advies voor onderhoudswerken en renovaties.

Inspectie, advies, renovatie & onderhoud

  • Waterbouwkundige werken
  • Jachthavens
  • Openbare ruimte & kunstwerken
  • Straatmeubilair
  • Waterbeheersingssystemen
  • Leidingsystemen
  • Putten en tanks
  • Recreatieve voorzieningen

In sommige gevallen is het noodzakelijk periodiek onderhoud te plegen aan een installatie. Ook hiervoor hebben wij oplossingen in de vorm van een onderhoudscontract of eenmalige overeenkomsten.