+31(0)164-680467 info@allflex-plastics.com

Visserij & Aquacultuur

Aquacultuur is het proces waarbij vissen, algen, schaal- & schelpdieren kunstmatig in vijvers en bassins worden gehouden, volgroeid en/of opgekweekt. Ook het kweken op zee van zeevis, mosselen, oesters en andere schaaldieren in kweekinstallaties of MZI’s buiten de kust wordt tot de aquacultuur gerekend.

Daarnaast wordt de term aquacultuur ook gebruikt voor de kweek van planten onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij de wortels in het water hangen i.p.v. zich in de grond te ontwikkelen. De wortels voeden zich met het water vanuit de aquacultuur. Het water wordt zodoende gefiltert en voorzien van voedsel.

Voor de aquacultuur heeft ALLflex diverse producten en innovatieve oplossingen. Zo is ALLflex producent van diverse MZI systemen (Mossel Zaad Invanginstallaties.) Naast het maken van deze MZI’s heeft ALLflex ook producten voor algenkweek, zoals HRAP’s (High Rate Algal Ponds.) Uiteraard kunnen vele vissen, schaal- & schelpdieren, maar ook algen niet overleven in ieder soort water. Voor een maximale groei en efficiëntie voor aquacultuursystemen is er vaak een waterbeheersingssyteem nodig. Ook voor het beheersen van de waterkwaliteit en opslag d.m.v. reservoirs heeft ALLflex de oplossing voor u. Visserij & Aquacultuur.