+31(0)164-680467 info@allflex-plastics.com

Algenkweek bakken (HRAP)

Algenkweek voor Biobrandstof.

Biobrandstof uit algen (soms ook wel algendiesel genoemd) is een vorm van biobrandstof die uit gekweekte algen gewonnen wordt. Biobrandstof uit algen wordt vaak beschouwd als de derde generatie biobrandstof.  Uit de algen worden lipiden gewonnen, die als grondstof gebruikt worden voor de productie van biodiesel. Algen met een hoge concentratie lipiden zijn de meest geschikte algen voor biobrandstofproductie. Een efficiënte methode voor het extraheren van lipiden uit micro-algen en omzetten tot methylesters (biodiesel) is directe transesterificatie. Een hectare groene algen kan jaarlijks zo’n vijftien tot twintig ton biodiesel produceren.

Algen of wieren.

Iis de verzamelnaam voor een aantal weinig verwante groepen van doorgaans relatief eenvoudige organismen die lichtenergie via fotosynthese gebruiken om koolhydraten te verkrijgen. De algen, die wat groter en meercellig zijn en in zee en aan de kust groeien worden ook wel zeewier genoemd.