+31(0)164-680467 info@allflex-plastics.com

Beschoeiing & Damwanden

Beschoeiing en damwanden zijn constructieve grond- en/of waterkerende oplossing welke de oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfslag en/of andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengt.

Beschoeiingen worden niet alleen toegepast in de waterbouw, maar ook in de bouwsector voor o.a. bouwputten. Beschoeiing kan worden geleverd in hout, beton, gerecycled kunststof, glasvezel versterkt kunststof of staal.

Bij damwand bestaat de constructie uit losse panelen die door middel van een gronddichte en soms waterdichte verbinding met elkaar worden verbonden.

Beschoeiing en damwanden worden in de grond gebracht door trillen, drukken en in het geval van damwand soms heien.

Toepassingsgebieden zijn o.a.

  • kademuur langs een haven
  • oeverbescherming langs water bijvoorbeeld een kanaal
  • onderdeel van een dijk of andere waterkering
  • wand(en) van een bouwput of bouwkuip.
  • wanden van een boorkuip doorspersing ten behoeve van schild of raket of avegaarboring gesloten boring bijvoorbeeld voor een gasleiding, riool of waterleiding onder een weg, spoor of water door
  • middel om bodemvervuiling te immobiliseren.

Bij een tijdelijke toepassing van een damwand, bijvoorbeeld bij een bouwput, wordt deze na voltooiing van het werk weer verwijderd. In andere gevallen is de damwand een permanent onderdeel van de constructie.