+31(0)164-680467 info@allflex-plastics.com

Renovatie & Onderhoud

Voor diverse opdrachtgevers in diverse sectoren voeren wij inspecties uit en geven wij advies voor onderhoudswerken en renovaties.

Inspectie, advies, renovatie & onderhoud

  • Waterbouwkundige werken
  • Jachthavens
  • Openbare ruimte & kunstwerken
  • Straatmeubilair
  • Waterbeheersingssystemen
  • Leidingsystemen
  • Putten en tanks
  • Recreatieve voorzieningen

In sommige gevallen is het noodzakelijk periodiek onderhoud te plegen aan een installatie. Ook hiervoor hebben wij oplossingen in de vorm van een onderhoudscontract of eenmalige overeenkomsten.